2016/09/30 08:00:00

Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2016

V roce 1990 se v Mariánských Lázních konala mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů. Soutěže se tehdy se svým souborem zúčastnil velikán evropské lovecké hudby pan Reinhold Stief z Německa, jenž později pozval organizátory soutěže Petra Šeplavého a Petra Vacka na významnou akci, při níž obdržel kulturní cenu Německého mysliveckého svazu za svoji celoživotní činnost, kterou věnoval myslivosti a loveckému troubení. Při této příležitosti také poprvé společně hovořili o širší spolupráci trubačů na evropské úrovni. Bohužel vážná nemoc Reinholda Stiefa ukončila rozvíjející se přátelství a spolupráci. Na rozloučenou poslal přátelům do Čech dopis, ke kterému přiložil baterku s přáním, aby její paprsek ukazoval správný směr při spolupráci a šíření lovecké hudby.

Čas ubíhal, ale myšlenka na společnou evropskou spolupráci nezapadla. Další historické setkání trubačů se uskutečnilo 11. ledna 2008 v Třeboni, na jihu Čech. Na pracovní seminář pozval český Klub mysliveckých trubačů zástupce klubů z Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska. Cílem setkání bylo zahájit užší spolupráci mezi jednotlivými trubačskými organizacemi, výměnu informací a přiblížení trubačských tradic v Evropě.

Počátkem srpna 2011 se v Chlumu u Třeboně v rámci tradičního letního kurzu trubačů opět sešli zástupci spřátelených klubů ze Slovenska, Polska, Rakouska a České republiky, aby projednali koordinaci významných akcí, spolupráci a především evropskou soutěž. Vzhledem k odlišnostem v pořádání, hodnocení a organizace soutěží v jednotlivých zemích bylo dohodnuto, že pravidla pro Mistrovství Evropy budou vytvořena zcela nová a jednoduchá, tak aby nebránila účasti kteréhokoliv státu. V tomto duchu byl přípravou pověřen Klub trubačů ČMMJ.

Po intenzivní debatě a bilaterárních jednáních, do kterých se zapojili i přátelé ze Saska a Durynska, dospěly přípravy k sepsání Deklarace, která byla dne 7. 12. 2014 podepsána u příležitosti mezinárodního koncertu v pražském Rudolfinu zástupci trubačů z Německa, Polska, Slovenska a České republiky za přítomnosti pozorovatelů z Rakouska.

Po 25 letech příprav dojde v Mariánských Lázních k pořádání historicky prvního mistrovství Evropy mysliveckých trubačů, symbolicky právě v místě vzniku myšlenky evropské spolupráce trubačů. Již teď se na evropské i naše trubače těšíme.

Mariánské Lázně 1991

Historie-04

Třeboň 2008

Historie-03

Chlum u Třeboně 2011

Historie-02

Praha 2014

Historie-01

Spolupořadatelé

14
13
12
11