12. 6. – 14. 6. 2020 Pszczyna – Polsko PRZEJDŹ DO STRONY

3rd European Championship of Hunting Trumpeters
October 2023, Germany
details here on the site in July 2022

2023/10/1 08:00:00

Organizator

01-100x100
03-100x100

Główny partner

04-100x100

Partner

01
03

Historia mistrzostw Europy
SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH

W 1990 roku w Mariańskich Łaźniach odbył się międzynarodowy konkurs sygnalistów myśliwskich. Na konkursie obecna była legenda europejskiej muzyki myśliwskiej, pan Reinhold Stief. Pan Stief przedstawił swój dorobek w muzyce myśliwskiej i zaprezentował nagrodę w dziedzinie kultury łowieckiej, którą został wyróżniony przez DJV (Niemiecki Związek Łowiecki). Spotkał się też z dwoma organizatorami – z panami Petr Seplavy i Petr Vacek. Wtedy to po raz pierwszy dyskutowano o podjęciu współpracy sygnalistów myśliwskich na płaszczyźnie europejskiej.

Kolejne historyczne spotkanie odbyło się 11 stycznia 2008 roku w Treboniu w południowych Czechach. W spotkaniu tym uczestniczyły delegacje klubów sygnalistów myśliwskich z Polski, Węgier, Słowacji, Austrii i Czech. Dyskutowano o nawiązaniu bliższej współpracy w dziedzinie sygnalistyki między organizacjami myśliwskimi poszczególnych krajów, wymianie informacji i rozpowszechnianiu tradycji gry na rogu myśliwskim w Europie.

Kolejne spotkanie krajowych delegatów klubów sygnalistów z Polski, Słowacji, Austrii i Czech, odbyło się na początku sierpnia w Chlum k. Trebonia (CZ). Omówiono wtedy ideę zorganizowania europejskiego konkursu sygnalistów, koordynację i zasady współpracy. Ustalono wtedy zupełnie nową i prostą koncepcję Mistrzostw Europy Sygnalistów, która godziła wszystkie krajowe organizacje.

Końcowe porozumienie ustalające zasady przeprowadzenia konkursu o randze Mistrzostw Europy, w którym brali udział przedstawiciele klubów sygnalistów Czech, Słowacji, Polski, niemieckiego kraju związkowego Turyngii, przy udziale obserwatorów z górnej i dolnej Austrii oraz Saksonii, zostało podpisane w Rudolfinum w Pradze dnia 07 grudnia 2014 roku.

Historycznie – I Mistrzostwa Europy Sygnalistów Myśliwskich odbyły się 01 października 2016 roku w Mariańskich Łaźniach (CZ). Wzięło w nich udział 18 zespołów – w sumie 155 sygnalistów z 6 państw : Niemiec, Austrii, Polski, Słowenii i Słowacji.

Mariánské Lázně 2016

Mariánské Lázně 1991

Třeboň 2008

Chlum u Třeboně 2011

Praha 2014