2020/06/12 08:00:00

Pořadatelé

01
02
03

Hlavní partneři

01
02-150x150
03-150x150
04-150x150

Partneři

01
03
02

Historie mistrovství Evropy
MYSLIVECKÝCH TRUBAČŮ

V roce 1990 se v Mariánských Lázních konala mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů. Soutěže se tehdy se svým souborem zúčastnil velikán evropské lovecké hudby pan Reinhold Stief z Německa, jenž později pozval organizátory soutěže Petra Šeplavého a Petra Vacka na významnou akci, při níž obdržel kulturní cenu Německého mysliveckého svazu za svoji celoživotní činnost, kterou věnoval myslivosti a loveckému troubení. Při této příležitosti také poprvé společně hovořili o širší spolupráci trubačů na evropské úrovni.

Další historické setkání trubačů se uskutečnilo 11. ledna 2008 v Třeboni, na jihu Čech. Na pracovní seminář pozval český Klub mysliveckých trubačů zástupce klubů z Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska. Cílem setkání bylo zahájit užší spolupráci mezi jednotlivými trubačskými organizacemi, výměnu informací a přiblížení trubačských tradic v Evropě.

Počátkem srpna 2011 se v Chlumu u Třeboně sešli zástupci spřátelených klubů ze Slovenska, Polska, Rakouska a České republiky aby projednali evropskou soutěž trubačů. Bylo dohodnuto, že pravidla pro Mistrovství Evropy budou vytvořena zcela nová a jednoduchá, tak aby nebránila účasti kteréhokoliv státu. V tomto duchu byl přípravou pověřen Klub trubačů ČMMJ.

Na pořádání ME mysliveckých trubačů a základních principech soutěže se dohodli zástupci trubačů mysliveckých svazů z Česka, Slovenska, Polska a Německé spolkové země Durynsko za účasti pozorovatelů z Horního a Dolního Rakouska a Saska. Tito zakládající členové podepsali 7. 12. 2014 Deklaraci při příležitosti vánočního koncertu v pražském Rudolfinu.

Historicky 1. ME trubačů se uskutečnilo 31. 9. – 1. 10. 2016 v České republice v Mariánských Lázních. Účastnilo se jej 155 trubačů z 18 souborů (7 v Es ladění a 11 v B ladění) a z 6 států, Německo, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Slovensko a Česko.

Mariánské Lázně 2016

Mariánské Lázně 1991

Třeboň 2008

Chlum u Třeboně 2011

Praha 2014